Zakres robót

Budowa obwodnicy Chełmca obejmuje budowę odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasowej klasy technicznej GP wraz z budową obiektów inżynierskich, przebudową i rozbudową dróg poprzecznych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą, w szczególności: