Postęp robót

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 100,0%Zaawansowanie finansowe

105,75% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (w tym waloryzacja w wysokości 9,77 %)

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Postęp: 100%


Zakres robót z branży gazowej

Postęp: 100%


Roboty związane z odhumusowaniem na całym odcinku budowanej drogi

Postęp: 100%