Podwykonawcy

Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Pełna nazwa podmiotu Adres Zakres umowy (skrótowo) Kategoria podmiotu
1 G79 MARCIN LEŚNIAK ul. Giuseppe Garibaldiego 12,
43-300 Bielsko-Biała
Kompleksowa usługa geodezyjna przy realizacji projektu Usługodawca
2 F.H.U.P Marr-bud
inż. Marek Czader
ul. Zdrojowa 29d,
33-300 Nowy Sącz
Usunięcie drzew i krzewów oraz sadzenie drzew iglastych i liściastych form naturalnych z zaprawą dołową.
Wykonanie umocnienia skarp i dna cieku narzutem kamiennym gr 40 cm z zaklinowaniem w dnie na wyściółce faszynowej
Usługodawca
Podwykonawca
3 GRUPA LBT Małgorzata Wojtysiak ul. Wrzosowa 6,
62-510 Konin
Kompleksowa obsługa laboratoryjna Usługodawca
4 PRO-LOG Sp. z o.o. ul. Lwowska 135,
33-300 Nowy Sącz
Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowych i gazociągów.
Odwodnienie drogi.
Podwykonawca
5 P.H.U. „INKO 2001” K. Łukasik, K. Kaczor,
J. Majewski Spółka Cywilna
ul. Lwowska 220,
33-300 Nowy Sącz
Roboty budowlane branży teletechnicznej Podwykonawca
6 Przedsiębiorstwo Handlowe
AGMET Agata Kurcz
ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 125,
33-300 Nowy Sącz
Rozbiórka budynków wraz z istniejącym ogrodzeniem Podwykonawca
7 Firma Elektryczna ”VOLT” ul. Wiktora Bazielicha 9,
33-340 Stary Sącz
Roboty branży: elektroenergetycznej, średnie napięcie, niskie napięcie, oświetlenie Podwykonawca
8 Firma Chrobok Sp. z o. o. ul. Gościnna 101,
43-220 Bojszowy
Tymczasowe zabezpieczenie wykopów z grodzic stalowych dla obiektów MD1, WD2, MD3, WD4 Podwykonawca
9 Grupa Blackbird Sp. z o.o. Sp.K. ul. Wiśniowieckiego 116,
33-300 Nowy Sącz
Wzmocnienie podłoża (materace), Budowa DK28, Rozbudowa drogi gminnej nr 290000K (Batalionów Chłopskich), Przebudowa drogi gminnej nr 290010K (Leśna), Rozbudowa drogi gminnej nr 290022K (ul. Węgrzynek), Budowa dodatkowej jezdni nr 1, Budowa dodatkowej jezdni nr 2, Budowa dodatkowej jezdni nr 3 Podwykonawca
10 Aarsleff Sp. z o.o. ul. Aleja Wyścigowa 6;
02-681 Warszawa
Wykonanie robót budowlanych polegających na posadowieniu obiektów mostowych MD1, WD2, MD3, oraz WD4 w technologii pali prefabrykowanych 40x40cm Podwykonawca
11 Menard Sp. z o.o. ul. Powązkowska 44C;
01-797 Warszawa
Wykonanie Wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC Podwykonawca
12 HTI BP Sp. z o.o. ul. Instalatorów 1;
32-085 Modlniczka
Rura PE-HD ZIP-ZIN SN 10L= 6,25mb z ZBM 1 kielich + uszczelka DW 300, DW400, DW500, DW600, DW800, DW 1000; Rura kanalizacyjna PP SN 10 200x7,7 L=6,00m kielich i uszczelka DIN-LOCK; koszt transportu pełno samochodowego; Dostawa studni betonowych DN 1200, DN 1500, DN 2000 na budowę Obwodnicy Chełmca wraz z przejściami szczelnymi do rur PE- HD Zinplast, wg załącznika nr 1. Zestawienie rzeczowo-cenowe. Dostawca
13 AW Bautex Sp. z o.o. ul. Papieska 41;
33-300 Nowy Sącz
Montaż i demontaż dekowań obiektów MD1, WD2, MD3, WD4 Usługodawca
14 Górażdże Cement S.A. ul. Cementowa 1;
Chorula, 47-316 Górażdże
Multicrete 22,5 wraz z dostawą Dostawca
15 ULMA Construccion Polska S.A. Koszajec 50,
05-840 Brwinów
Najem deskowań dla obiektów MD1, WD2, MD3, WD4 Dostawca do Podwykonawcy
16 CONFIRME Sp. z o.o. ul. Postępu 13/3,
02-676 Warszawa
Dostawa stli zbrojeniowej dla obiektów MD1, WD2, MD3, WD4 Dostawca
17 Bowim S.A. ul. Niwecka 1e,
41-200 Sosnowiec
Dostawa stali zbrojeniowej dla obiektów MD1, WD2, MD3, WD4 Dostawca
18 SIBET S.A. Ul. Chorzowskiej 22,
25-852 Kielce
Dostawa belek strunobetonowych typu „Kujan” dla obiektu MD3 Dostawca
19 VSL Polska Sp. z o.o. Ul. Grójecka 208,
02-390 Warszawa
Wykonanie ostawy materiałów na potrzeby sprężenia obiektów MD1, WD2, WD4 oraz wykonanie sprężeń i iniekcji tych obiektów Dostawca
20 V-Bud s.c. Sieniawa ul. Kwiatowa 47,
38-480 Rymanów
Wykonanie, montaż instalacji paneli TerraClass, wbudowanie zasypki w obrębie zbrojenia gruntów oraz w obrębie stożków przy ścianach S1, S2, S3 Podwykonawca
21 ENVIESA Sp. z o.o. sp. k. Ul. Toruńska 4,
44-100 Gliwice
Wykonanie przebudowy sieci wysokiego napięcia Tauron Dystrybucja S.A. Podwykonawca
22 TRAX elektronik Ul. Ks. Truszkowskiego 54,
31-352 Kraków
Wykonanie stacji meteorologicznej Podwykonawca
23 Mel-Dróg Łukasz Nosek Wesołów 32-840
Zakliczyn
Wykonanie robót brukarskich Podwykonawca
24 EURO-TED Sp. z o.o. Ul. Rydza Śmigłego 20/24,
42-229 Częstochowa
Dostawa koszy zbrojeniowych, pali - zgodnie z przekazana dokumentacją techniczną Dostawca
25 BRUK-BET Sp. z o.o. Nieciecza 199,
33-240 Żabno
Dostawa elementów brukarskich Dostawca
26 Mężyk Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 44,
33-300 Nowy Sącz
Dostawa betonu Dostawca
27 FLORA-BIS Sp. z o.o. ul. Rolnicza 3,
42-160 Krzepica
Dostawa słupów stalowych HEA z materiału S355 J2 ocynkowanych zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 Dostawca
28 Wonat Sp. z o.o. ul. Jurajska 10,
32-566 Alwernia
Wykonanie ekranów akustycznych Podwykonawca
29 MEISER ROAD SAFETY
Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie
ul. Kuziennicza 7-7a,
59-400 Jawor
Dostawa oraz montaż barier drogowych Dostawca Podwykonawca
30 Kruszywa Śląskie Sp. z o.o. ul. Traugutta 25/1502,
90-113 Łódź
Zakup kruszywa 0-31,5 Dostawca
31 KAMKO Krzysztof Osiński Beleń 14b
98-161 Beleń
Wykonanie izolacji termozgrzewalnych na obiektach MD1, WD2, MD3, WD4 Podwykonawca
32 Styrobud B.T.K Radomscy S.J. ul. Górna 194
36-050 Trzeboś
Belka prefabrykowana – podwalina pod ekrany akustyczne zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem materiałowym Dostawca
33 R.D.M. Śródmieście Sp. z o.o. ul. Nad Strugą 7a,
31-411 Kraków
Dostawa i wykonanie nawierzchni z asfaltu na obiektach Podwykonawca
34 DWD SYSTEM Sp. z o.o. ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A
60-529 Poznań
Dostawa i montaż kolektorów odwodnienia obiektów mostowych Podwykonawca
35 Stanisław Chryczyk Przedsiębiorstwo Budowlane ESBUD Os. Kapłony 232A
34-452 Ochotnica Dolna
Dostawa mieszanek mineralno- asfaltowych Dostawca
36 B2 Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury
18 02-092 Warszawa
Dostawa urządzeń dylatacyjnych dla obiektów MD1, WD2, MD3, WD4 oraz Projekty warsztatowe urządzeń. Dostawca
37 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „RABA” Piotr Kopera Zręczyce 174
32-420 Gdów
Wykonanie nawierzchni chemoutwardzalnej na chodniku o grub. 5 mm. Podwykonawca
38 COLAS POLSKA Sp. z o.o. Ul. Nowa 49
62-070 Palędzie
Układanie masy asfaltowej- wynajem brygady bitumicznej wraz ze sprzętem Podwykonawca
39 Partner Bis Sp. z o.o. Sękowa 448
38-307 Sękowa
Wykonanie umocnienia stożków nasypów płytami ażurowymi 60x40x10cm wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą WD2. Ułożenie schodów skarpowych oraz wylotu na stożku -bez materiału WD2. Podwykonawca
40 Zakład Budowlano- Drogowy „Bud-Drog” Zdzisław Haraf Ul. B. Prusa 24
33-300 Nowy Sącz
Dostawa i montaż oznakowania pionowego. Podwykonawca
41 GEOPOLBUD Wiesława Pluta Ul. A. Fredry 26/7
59-220 Legnica
Wykonanie umocnienia stożków nasypów płytami ażurowymi 60x40x10cm wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą. Ułożenie schodów skarpowych oraz wylotu na stożku -bez materiału. Podwykonawca
42 WEKTOR Krzysztof Dróżdż ul. Podgaje 68,
28-100 Podgaje
Oznakowanie poziome Podwykonawca