Zamawiający


Skarb Państwa -
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
gov.pl/web/gddkia


Za realizację kontraktu odpowiada:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie

ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
gov.pl/web/gddkia-krakow

Kierownik Projektu: Katarzyna Wcisło-Miesiączek
tel.:  +48 12 417 15 68,  +48 539 094 984
e-mail: kawcislo@gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu


Firma Inżynierska Arcus Sp. z o.o. Sp. k.
www.fiarcus.pl

Inżynier Kontraktu: Jerzy Bajer
Adres Biura Inżyniera Kontraktu:
ul. Jana Długosza 14, 33-300 Nowy Sącz
tel:   +48 790 324 444

e-mail: arcus.chelmiec@gmail.com

Wykonawca


Lider

Swietelsky Rail Polska
www.swietelskyrail.plPartner

Swietelsky AG z siedzibą w Linzu (Austria)
www.swietelsky.com

Kierownik Budowy: Wojciech Gacoń
Adres Biura Wykonawcy:
ul. Marcinkowicka 40, 33-300 Nowy Sącz
tel:   +48 695 992 152

e-mail: wojciech.gacon@swietelsky.com

Instytucje zaangażowane w realizację projektu