Aktualności

18.09.2023

Otwarcie obwodnicy Chełmca

W dniu dzisiejszym o godz. 10:00 odbyło się oficjalne otwarcie obwodnicy Chełmca . W otwarciu drogi udział wziął Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski, dyrektor GDDKiA Tomasz Pałasiński oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. Pierwsi kierowcy mieli okazję przejechać nowym łącznikiem tuż przed godziną 11:00. Nowo wybudowana droga została wkomponowana w malownicze rejony Sądecczyzny stanowiąc spektakularne walory widokowe. Kierowcy podróżujący nowym fragmentem drogi będą mogli podziwiać z lepszej perspektywy okolicę i pasma Beskidów.

12.09.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Montaż barierek U11;
- Montaż oznakowania odblaskowego;
- Prace wykończeniowe.

05.09.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Wykonanie oznakowania pionowego 100%
- Prace porządkowe

W zakresie branży mostowej:
- Umocnienie stożków na obiekcie WD4
- Umocnienie stożków na obiekcie MD1

28.08.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Wykonanie oznakowania pionowego w 98 %;
- Wykonanie oznakowania poziomego – wykonano podkład na całej długości drogi;
- Montaż płotków naprowadzających dla zwierząt w 100%;
- Dokończono nasadzenia drzew.

W zakresie branży mostowej:
- Wykonanie hydrofobizacji na obiekcie WD4 w 50 % zakresu;
- Umocnienie stożków na obiekcie WD4, do wykonania pozostało umocnienie ostatniego stożka.
- Umocnienie stożków na obiekcie MD3;
- Umocnienie stożków na obiekcie MD1, do wykonania pozostało dokończenie ostatniego stożka;
- Wykonano uszczelnienie połączenia pomiędzy asfaltem lanym, przeciwspadkiem a warstwami SMA i korytkami.
- Wykonano wypełnienia na elementach granitowych elementem typu Sika na obiekcie MD1 i WD4.

22.08.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Wykonanie oznakowania poziomego w 95 %
- Montaż elementów odblaskowych na rondach
- Montaż płotków naprowadzających dla zwierząt
- Zakończono sadzenie drzew

W zakresie branży mostowej:
- Umocnienie stożków na obiektach: MD1
- 90%, MD3
- 95 %, WD4
- 50 %
- Wykonano warstwę antygraffiti na ścianach oporowych w 80 %

14.08.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Zakończenie prac związanych z umocnieniem osuwiska;
- Montaż barier w 99 %;
- Umocniono rowy na ul. Leśnej w 100 %;
- Wykonano zjazdy z kostki na ul. Leśnej w 50 %;

W zakresie branży mostowej:
- Umocnienie stożków na obiektach : MD1- 75%, WD2-100 %, MD3-75%, WD4-25%;
- Rozpoczęcie wykonania przeciwspadku na obiekcie MD1 i WD2;
- Wykonano warstwę antygraffiti na ścianach oporowych w 70 %.

07.08.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Wykonanie warstw bitumicznych (wiążąca i ścieralna) na ciągu głównym oraz drogach dojazdowych;
- Wykonanie poboczy z kruszywa;
- Realizacja barier ochronnych w 90%;
- Wykonanie oznakowania pionowego (zamontowano konstrukcje i słupki);
- Rozpoczęto prace związane z zabezpieczeniem osuwiska w 50% zakresu;
- Budowa chodników w 95 % zakresu.

W zakresie branży mostowej:
• Obiekt MD1:
- Umocnienie stożków w 75 % zakresu.
• Obiekt WD2:
- Umocnienie stożków w 100 %.
• Obiekt MD3:
- Umocnienie stożków w 70 % zakresu
- Zamontowano bariery ochronne w 100%;
- Zamontowano poręcze w 100%;
- Wykonano warstwy wierzchnie z żywicy w 100%.

W zakresie branży konstrukcyjnej:
- Zakończono montaż wypełnień ekranów oraz słupów w 100%

04.08.2023

Dnia 03.08.2023 odbyła się kolejna konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy lokalnych mediów, przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział w Krakowie), przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego
- Firmy Inżynierskiej Arcus Sp. z o.o. Sp. k oraz przedstawicieli Wykonawcy
- Firmy Swietelsky Rail Polska. W trakcie wizyty dziennikarze mieli możliwość zapoznania się z obecnym etapem realizacji projektu.

31.07.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Ułożenie warstwy ścieralnej na ciągu głównym;
- Ułożono warstwę wiążącą i ścieralną na ul. Leśnej, Węgrzynek oraz Batalionów Chłopskich.
- Rozpoczęto montaż oznakowania pionowego w 40 % zakresu.
- Ułożenie chodnika w 80 % zakresu.
- Montaż wypełnień ekranów akustycznych w 99 %.

W zakresie branży mostowej:
Kierownik Kontraktu poinformował, że 24.07.2023 odbyły się próbne obciążenia obiektów mostowych z wynikami pozytywnymi.
• Obiekt MD1:
- umocnienie stożków w 70 % zakresu
- wykonanie nawierzchni żywicznej w 100 %;
- montaż barier i poręczy w 100 %.
• Obiekt WD2:
- umocnienie stożków w zakresie 100 %;
- wykonanie nawierzchni żywicznej w 100 %;
- montaż barier i poręczy w 100 %.
• Obiekt MD3:
- umocnienie stożków w 50 % zakresu.
- wykonanie nawierzchni żywicznej w 100 %;
- montaż barier i poręczy w 100 %
• Obiekt WD4:
- wykonanie nawierzchni żywicznej w 100 %;
- montaż barier i poręczy w 100 %.

24.07.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Wykończenie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego w 100 %
- Wykonanie warstwy wiążącej na drodze krajowej do 100 %
- Wykonanie warstwy wiążącej na ul. Węgrzynek oraz na drogach serwisowych w 100 % zakresu;
- Realizacja chodnika w 1+200-1+400;
- Na wlotach ułożono ścieki z kostki w 100 %;
- Rozpoczęcie ułożenia warstwy ścieralnej.

W zakresie branży mostowej:
• Obiekt MD1:
- umocnienie stożków w 70 % zakresu;
- ułożono warstwę wierzchnią z żywicy;
- montaż poręczy w 80 % zakresu;
- montaż barier w 100% zakresu.
• Obiekt WD2:
- umocnienie stożków w zakresie 95 %;
- montaż barier w 100 %;
- montaż wypełnień ekranów akustycznych w zakresie 60 %
• Ściana oporowa S2;
- ułożono warstwę wierzchnią z żywicy w 100 %
• Obiekt WD4:
- montaż barier oraz poręczy w 100 %
• Ściana oporowa S3:
- ułożono warstwę wierzchnią z żywicy w 100 %;
- montaż wypełnień ekranów akustycznych w 100%;
• Obiekt MD3:
- montaż barier w 100 %;
- rozpoczął się montaż wypełnień przeciwolśnieniowych w ok 90 %;
- umocnienie stożków w 20 % zakresu.

W zakresie branży teletechnicznej:
- Wykonanie kanału technologicznego w 100 %

18.07.2023

Wykonawca informuje iż w dniu 21.07.2023 (piątek) w godzinach od 7.30 do 15.00, będzie zamknięty fragment drogi gminnej nr 290010K (ul.Leśna).
W tym czasie będzie obowiązywał całkowity zakaz poruszania się samochodów osobowych na odcinku ok. 200 metrów od skrzyżowania z ul. Węgrzynek do końca zakresu przebudowy ul.Leśnej.
W załączeniu rysunek: Mapa z zaznaczonym odcinkiem zamknietej drogi ul.Leśna

17.07.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Ułożenie warstwy masy bitumicznej – wiążąca – 95%;
- Wykonanie ułożenia obrzeży wraz z podbudową pod chodniki w 95% zakresu;
- Zabudowa przepustów pod wjazdami w 90 % zakresu.

W zakresie branży mostowej:
• Obiekt MD1:
- Wykonanie kap chodnikowych w 100 %.
- Ściana oporowa S1
- Montaż barier w 100 %;
- Montaż balustrad w 100 %;
- Umocnienie stożków w 70 %;
- Warstwa żywicy w 100 %.
• Obiekt WD2:
- Wykonanie kap chodnikowych w 100 %;
- Izolacja z papy wraz z asfaltem twardo lanym w 100 %;
- Montaż barier w 100 %;
- Umocnienie stożków w 60 %;
- Ułożenie warstwy z żywicy w 100 %
• Ściana oporowa S2
- Montaż barier w 100 %.
• Obiekt WD4:
- Wykonanie kap chodnikowych w 100 %
- Izolacja z papy wraz z asfaltem twardo lanym w 100 %.
• Ściana oporowa S3
- Montaż barier w 90 %.
- Wykonanie kap chodnikowych w 100 %.
• Obiekt MD3:
- Wykonanie kap chodnikowych w 100 %;
- Izolacja z papy wraz z asfaltem twardo lanym w 100 %.
- Montaż barier w 90%.

W zakresie branży konstrukcyjnej:
- Montaż wypełnień aluminiowych na odcinku 90 %

11.07.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Humusowanie wzdłuż drogi krajowej DK28 w 100 % zakresu;
- Wykonanie umocnienia rowów wzdłuż drogi w 100 % zakresu;
- Wykonanie ułożenia obrzeży wraz z podbudową pod chodniki w 95% zakresu;
- Wykonanie betonowania wnęk wpustów ulicznych w 100 % zakresu;
- Wykonanie nawierzchni z kostki na wyspach w 100 % zakresu ;
- Zabudowa przepustów pod wjazdami w 80 % zakresu.

W zakresie branży mostowej:
• Obiekt MD1:
- Wykonanie kap chodnikowych w 100 %.
• Ściana oporowa S1
- Montaż barier w 100 %;
- Montaż balustrad w 100 %;
- Umocnienie stożków w 90 %;
- Warstwa żywicy w 90 %.
• Obiekt WD2:
- Wykonanie kap chodnikowych w 100 %;
- Izolacja z papy wraz z asfaltem twardo lanym w 100 %;
- Montaż barier w 90 %;
- Umocnienie stożków w 50 %;
- Ułożenie warstwy z żywicy w 100 %
• Ściana oporowa S2
- Montaż barier w 100 %.
• Obiekt WD4:
- Wykonanie kap chodnikowych w 100 %
- Izolacja z papy wraz z asfaltem twardo lanym w 100 %.
• Ściana oporowa S3
- Montaż barier w 90 %.
- Wykonanie kap chodnikowych w 100 %.
• Obiekt MD3:
- Wykonanie kap chodnikowych w 95 %;
- Izolacja z papy wraz z asfaltem twardo lanym w 100 %.

W zakresie branży elektroenergetycznej:
- Montaż lamp oświetleniowych wraz z szafą oświetleniową w 100 %.

W zakresie branży teletechnicznej:
- Realizacja kanału teletechnicznego w 95 % zakresu.

W zakresie branży konstrukcyjnej:
- Montaż wypełnień aluminiowych na odcinku: 1.1, 1.2, 2 w 100 %;
- Montaż słupów na odcinku 3.1, 4,5 w 100 %;
- Montaż wypełnień na odcinku 6.1, 6.2 w 50 %

03.07.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Humusowanie skarp w 99 % zakresu;
- Umocnienie skarp płytami ażurowymi w 100 % zakresu;
- Wykonanie przepustów w 90 % zakresu;
- Wykonanie podbudowy zasadniczej na chodnikach w 90% zakresu.

W zakresie branży mostowej:
• Obiekt MD1:
- betonowanie kap chodnikowych w 90% zakresu;
- montaż barier w 100% zakresu;
- umocnienie stożków 60% zakresu;
- rozpoczęcie montażu poręczy.
• Ściana oporowa S1;
- montaż barier w 100% zakresu
- rozpoczęcie montażu poręczy.
• Obiekt WD2:
- betonowanie kap chodnikowych w 90% zakresu;
- ułożono izolację z papy oraz ułożono asfalt twardo lany.
• Ściana oporowa S2;
- montaż barier energochłonnych w 50 % zakresu;
• Obiekt WD4:
- wykonano betonowanie kap chodnikowych w 90% zakresu;
- montaż deski gzymsowej w 100 %.
• Ściana oporowa S3:
- ułożenie wierzchniej warstwy z żywicy w 100 % zakresu;
- rozpoczęcie montażu barier energochłonnych w 50 % zakresu.
• Obiekt MD3:
- montaż dylatacji;
- ułożono izolację z papy oraz ułożono asfalt twardo lany.

W zakresie branży elektroenergetycznej:
- W dniu 21.06.2023 r. przy udziale przedstawicieli operatora Tauron, Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru branży elektroenergetycznej odbył się odbiór wysokiego napięcia – pozytywnie.
- Zabudowa szafy oświetleniowej.

W zakresie branży teletechnicznej:
- Realizacja kanału teletechnicznego w 99 % zakresu.

W zakresie branży geotechnicznej:
- Montaż wypełnień ekranów akustycznych na odcinkach 1.1, 1.2 i 2

26.06.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Podbudowa zasadncza z kruszywa w 100% zakresu;
- Umocnienie ścieków trójkątnych w 100 % zakresu;
- Wykonanie krawężników granitowych w 100 % zakresu;
- Umocnienie rowów w 98 % zakresu wzdłuż DK28;
- Humusowanie skarp w 70 % zakresu;
- Ułożenie obrzeży pod chodniki w 75 % zakresu;
- Podbudowa na chodnikach w 40 % zakresu.

W zakresie branży mostowej:
• Obiekt MD1:
- betonowanie kap chodnikowych w strefie dylatacji;
- umocnienie stożków przyczółka A str. prawa;
- montażu barier;
• Ściana oporowa S1;
- montaż barier.
• Obiekt WD2:
- zamontowano dylatację wraz z zabetonowaniem i ułożeniem izolacji;
- ułożono krawężniki w strefie przy obiektowej;
- zabetonowanie kap chodnikowych na obiekcie;
• Ściana oporowa S2;
- betonowanie kap chodnikowych w 100 %.
• Obiekt WD:
- zamontowano dylatację wraz z zabetonowaniem;
- ułożono krawężniki w strefie przy obiektowej;
- ułożono podkład żywiczny na zabetonowanej dylatacji.
• Ściana oporowa S3:
- zabetonowanie kap chodnikowych w 100 %.
- wykonanie powłoki żywicznej.
• Obiekt MD3:
- montaż dylatacji;
- zbrojenie dylatacji (przygotowanie do odbioru).

W zakresie branży elektroenergetycznej:
- Montaż lamp oświetleniowych w 100 %

19.06.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Podbudowa z kruszywa w 100 %
- Humusowanie skarp w 80 %
- Umocnienie cieków w 90 %
- Wykonanie krawężników granitowych w 100 %
- Wykonanie ścieków trójkątnych w 95 %
- Rozpoczęcie oznakowanie pionowego

W zakresie branży mostowej:
• Obiekt MD1
- dokończenie kap chodnikowych wraz z nawierzchnią żywiczną w 80%
- montaż barier w 30%
- montaż poręczy w 40 %
- umocnienie stożków w 30 %
• Obiekt WD2
- montaż dylatacji
- rozpoczęcie izolacji płyty
- dokończenie kap chodnikowych wraz z nawierzchnią żywiczna w 50 %
• Obiekt MD3/WD 4
- montaż dylatacji w 80 %
- izolacja płyty.
- dokończenie kap chodnikowych wraz z nawierzchnią żywiczną w 80 %
- umocnienie stożków.
• Ściana oporowa S2 – betonowanie kapy chodnikowej z nawierzchnią żywiczną

W zakresie branży elektroenergetycznej:
- Montaż lamp w 100 %

12.06.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Podbudowa pomocnicza C 3/4 w 100%
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa w 90 %
- Wykonanie krawężników granitowych w 70 %
- Warstwa odcinająca pod chodniki w km 0+000 + 0+370
- Na ul. Leśnej, Batalionów Chłopskich, Węgrzynek
- korytowanie, warstwa ochronna, podbudowa zasadnicza z kruszywa.
- Montaż stacji Meteo
- Humusowanie skarp w 50 %

W zakresie branży mostowej:
- Obiekt MD1
- Montaż dylatacji
- Izolacja płyty przejściowej
- Wykonanie podwaliny stożków w 100% S1
- ułożenie nawierzchni żywicznej na kapie chodnikowej
- Obiekt WD2
- Wykonanie podwaliny oraz zasypki stożków w 100 %
- Betonowanie kap chodnikowych 70%, krawężnik 79%
- S2
- ułożenie krawężnika 100 %, wykonanie zbrojenia, deska gzymsowa
- Obiekt WD4
- Wykonanie ławy oporowej stożków w 100 %
- Wykonanie krawężników w 99 %
- Obiekt MD3
- Betonowanie kapy chodnikowej w 70%
- Wykonanie krawężników w 99 %
- S3
- montraż deski gzymsowej w 80 %

W zakresie branży elektroenergetycznej:
- Zabudowa fundamentów oświetleniowych w 15 %

W zakresie branży sanitarnej:
- Zabudowa wpustów w 100 %

W zakresie branży teletechnicznej:
- Realizacja kanału teletechnicznego w 90 %

05.06.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Umocnienie skarp płytami ażurowymi w 80 %. zakresu.
- Umocnienie rowów w 90 % zakresu.
- Humusowanie skarp w 40% zakresu.
- Rozpoczęcie korytowania na ul. Węgrzynek.
- Zrealizowano podbudowę zasadniczą z kruszywa na odcinku Dj 1, Dj 2, Dj 3 w 40 % zakresu.

W zakresie branży mostowej:
- Obiekt MD1:
- dokończenie izolacji płyty;
- wykonanie asfaltu twardolanego:
- uzupełniono deskę gzymsową w strefie obiektu;
- wykonanie zasypek nad płytą przejściową – brakujące elementy.
- Obiekt WD2 :
- wykonanie zasypek nad płytą przejściową – brakujące elementy.
- Ściana oporowa S1 – ułożenie nawierzchni żywicznej na kapie chodnikowej.
- Ściana oporowa S2 – rozpoczęto układanie krawężnika wzdłuż ściany oraz dokończono zbrojenie pod betonowanie 1 etapu – oczekiwanie na odbiór.
- Ściana oporowa S3 – dokończenie zbrojenia oraz rozpoczęto montaż deski gzymsowej w 15 % zakresu.

W zakresie branży elektroenergetycznej:
- Zabudowa fundamentów lamp oświetleniowych w 100 %

W zakresie branży sanitarnej:
- Montaż wylotów w 95 % oraz regulacja wpustów w 40% zakresu.

29.05.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Wykonanie ścieku trójkątnego w 85 % zakresu.
- Rozpoczęcie humusowania w 20 % zakresu.
- Realizacja podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego w 90 % zakresu.
- Wykonanie krawężnika granitowego w 50 % zakresu.
- Na ul. Leśnej i ul. Batalionów Chłopskich wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.

W zakresie branży mostowej:
- Obiekt MD1:
- zabetonowanie dylatacji
- izolacja płyty na obiekcie w ok 90 % zakresu;
- izolacja płyt przejściowych;
- wykonanie ścieków przykrawężnikowych;
- wykonanie ławy podwalinowej w 75% zakresu.
- Obiekt MD2:
- betonowanie kap chodnikowych w 40 % zakresu;
- izolacja płyty przejściowej;
- wykonywanie podwalin pod stożki w 85 % zakresu;
- Obiekt MD3/WD4:
- Wykonanie ścieku przykrawężnikowego.

W zakresie branży teletechnicznej:
- Realizacja kanału technologicznego w 95 % zakresu.

W zakresie branży elektroenergetycznej:
- Zabudowa fundamentów słupów oświetleniowych w ok. 50 % zakresu.
- Wykonanie podłączenia do stacji pogody.
- Montaż stacji pogody.

22.05.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Wykonanie ścieku trójkątnego w 90 % zakresu.
- Rozpoczęcie podbudowy zasadniczej z kruszywa w zakresie ok. 90 % zakresu.
- Realizacja podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego w 40 % zakresu.
- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa na ul. Leśnej i ul. Batalionów Chłopskich.

W zakresie branży mostowej:
- Obiekt MD1:
- rozpoczęcie montażu urządzeń dylatacyjnych;
- zasypka stożków została wykonana w ok 90%.
- Ściana oporowa S1- wykonanie podkładu pod warstwę ścieralną na kapie chodnikowej.
- Ściana oporowa S2 – zabetonowanie kapy chodnikowej w 50 %;
- rozpoczęcie montażu deski gzymsowej – 30 % zaawansowania.
- Obiekt MD2 -wykonano dreny na płycie obiektu.
- Obiekt WD4- został ułożony podkład pod warstwę ścieralną na kapie chodnikowej.
- Ściana oporowa S3- zostało wykonanie betonowanie kapy chodnikowej w 50 %.
- Obiekt MD3 – Wykonanie stożków w 95 % zakresu.

W zakresie branży teletechnicznej:
- Budowa kanału technologicznego w 85 % zakresu.

16.05.2023

Wykonawca informuje, iż w dniu 18.05.2023r. w związku z prowadzonymi robotami zostanie zamknięty fragment drogi gminnej nr 290010K (ul. Leśna) W tym czasie bedzie obowiązywał całkowity zakaz poruszania się samochodów osobowych na odcinku ok 100 m pod nowo wybudowanym wiaduktem nad ul. Leśną.

Załącznik graficzny dostępny jest do pobrania TUTAJ (PDF
- 0,1 MB)

15.05.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Budowa nasypu drogowego (wykonano 99 % zakresu).
- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa w 50 % zakresu.
- Ułożenie ścieków trójkątnych w 70 % zakresu.
- Wykonanie podbudowy pomocniczej C3/4 w 90 % zakresu.
- Wykonanie korytowania, ulepszone podłoże, warstwa mrozoochronna na ul. Batalionów Chłopskich oraz na ul. Leśnej.

W zakresie branży mostowej:
- Obiekt MD1:
- realizacja zasypki pod płytę przejściową w 100 %;
- wykonano podwaliny pod stożki w 30 % zakresu oraz zasypki stożków w 70 % zakresu.
- Obiekt WD2:
- wykonanie płyty przejściowej od strony przyczółka A;
- zbrojenie kapy chodnikowej;
- wykonanie podwaliny pod stożki w 90 % zakresu oraz zasypka stożków w 95 % zakresu.
- Obiekt MD3:
- zbrojenie kapy chodnikowej;
- wykonanie podwaliny pod stożki 100 % zakresu oraz zasypka stożków w 100 % zakresu.
- Obiekt WD4:
- wykonanie kapy chodnikowej;
- wykonanie podwaliny stożków w 75 % zakresu oraz zasypka stożków w 75 % zakresu;
- wykonanie zasypek nad płyta przejściową od strony przyczółka A i B.
- Ściana oporowa S2:
- wykonanie ściany oporowej w 100 % zakresu wraz z zasypką;
- wykonanie chudego betonu pod kapą chodnikową.
- Ściana oporowa S3:
- Zamontowanie krawężnika, wykonanie zbrojenia pod 1 warstwę betonu.

W zakresie branży sanitarnej:
- Wykonanie 99 % zakresu wpustów ulicznych.

W zakresie branży teletechnicznej:
- Budowa kanału technologicznego w 75 % zakresu.

09.05.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich – Wykonanie wykopów
- wykonano 100 %
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich – Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego Rc0,5, grubości 24 cm
- wykonano 100%
- Ekrany akustyczne- Wykonanie pali CFA odc 3,2;4,0,6.1;6.2 (wykonano wszystkie pale)
- wykonano 100%
- Ekrany akustyczne – montaż słupów na palach
- wykonano 100%

W zakresie branży mostowej:
- Obiekt MD 1:
- zbrojenie płyty przejściowej w 15%
- Obiekt WD 2:
- zasypka obiektu w 20%

02.05.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Zabudowa ścieku trójkątnego w 50 % zakresu.
- Rozpoczęcie podbudowy zasadniczej z kruszywa w zakresie ok. 50 %.

W zakresie branży mostowej:
- Obiekt MD1 – wykonanie zasypki przyczółka (strona B) w około 95 % zakresu.
- wykonanie podwaliny pod stożki – w 50% zakresu.
- Obiekt WD2:
- wykonanie zasypki przyczółka (strona A) w 100% zakresu pod płytę przejściową.
- wykonanie warstwy chudego betonu;
- rozpoczęcie zbrojenia płyty przejściowej;
- wykonanie zasypki przyczółka (strona B) nad płytą przejściową – pozostała jedna warstwa do wykonania;
- wykonanie podwaliny pod stożki – 75% zakresu.
- Obiekt WD4 – zabudowa wpustów oraz wykonanie zasypki nad płyta przejściową od strony przyczółka A.
- wykonanie zasypki nad płyta przejściową strona B -wykonano w 100 %.
- wykonano warstwę C3/4 oraz podbudowa zasadnicza.
- wykonanie podwaliny pod stożki – 75% zakresu.
- Obiekt MD3 – zasypka stożków A i B w około 60 %.
- wykonanie podwaliny pod stożki w 100%.
- Wykonanie ściany oporowej S2 w 100 %, zasypka w 95 %.
- Ściana oporowa S3 – Ułożenie krawężnika, chudy beton, rozpoczęto zbrojenie kapy chodnikowej.

W zakresie branży sanitarnej:
- Zabudowa wylotów skarpowych

25.04.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Budowa nasypów drogowych- wykonano 99%
- Ułożenie ścieków trójkątnych
- Umocnienie przepustu fi 120 w 100%

W zakresie branży mostowej:
- Obiekt MD 1 – realizacja zasypek
- Obiekt WD 2 – wykonanie zasypek w 90%
- Prace przy ścianie oporowej S2
- Obiekt WD4 – wykonanie kapy chodnikowej (poza zakresem dylatacji)
- Wykonanie podwaliny stożkowej przy obiekcie MD3 i WD4
- Prace przy izolacji płyt przejściowych na obiekcie WD2 strona B oraz WD4

W zakresie branży sanitarnej:
- Wykonywanie wpustów ulicznych w
- 90%

17.04.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Budowa nasypów drogowych
- Umocnieni rowów elementami brukarskimi
- Ułożenie ścieków trójkątnych
- Wykonanie podbudowy pomocniczej C3/4
- Umocnienie przepustu PO1 w km 0+683 (strona prawa)

W zakresie branży mostowej:
- Obiekt MD 1 – realizacja zasypek od strony przyczółka B. Na obiekcie wykonano również kapę chodnikową.
- Obiekt WD 2 – wykonanie zasypki inżynierskiej od strony przyczółka A. Realizacja ściany oporowej S2 oraz zasypki inżynierskie.
- Obiekt MD3 i WD4 montaż desek gzymsowych

W zakresie branży sanitarnej:
- Wykonywanie wpustów ulicznych
- Zabudowa studni D6a

11.04.2023

Wykonawca sukcesywnie kontynuuje roboty na obiektach mostowych oraz w branży drogowej. Kontynuowane są roboty z zakresu wykonywania nasypów drogowych.

03.04.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Wykonywanie nasypów drogowych na odcinkach: od obiektów WD2 do WD4 ; od WD4 do MD3; o MD3 do km 1+420
- Umocnienie nasypów drogowych w km 0+230-0+300 (strona prawa), 0+240-0+345 (strona lewa)
- Ułożenie ścieku trójkątnego w km 0+650-0+800

W zakresie branży mostowej:
- Obiekt MD 1 – praca przy zasypkach; układanie krawężników
- Praca przy kapach chodnikowych na ścianie oporowej S1
- Obiekt WD2- wykonanie zasypek
- Wykonywanie płyt przejściowych od strony B
- Prace przy ścianie oporowej S2
- Obiekt WD4 – wykonanie płyt przejściowych i układanie krawężników
- Obiekt MD3 – ułożono krawężniki na obiekcie

W zakresie branży geotechnicznej:
- Wzmocnieni nasypu geotkaniną w km 0+400-0+520

W zakresie branży sanitarnej:
- Wykonanie nasypów od W41 do W48 – zaawansowanie prac w 10%
- Zakończono przebudowę odwodnienia na ul. Leśnej
- Wykonanie umocnienia wylotu WN1, WN4, WN5

28.03.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Prace przy budowie nasypu drogowego

W zakresie branży mostowej:
- Obiekt MD 1 – ustawienie krawężników i desek gzymsowych w 50%
- Realizacja ściany oporowej S1- prowadzona prace przy kapach chodnikowych
- Obiekt WD2- betonowanie płyt przejściowych, ustawienie krawężników i desek gzymsowych,
- Prace przy ścianie oporowej S2 w technologii Freyssinet
- Wykonywanie zasypek murów oporowych
- Obiekt WD4 – betonowanie płyt przejściowych ; ustawienie krawężników i desek gzymsowych chodników przy obiekcie
- Obiekt MD3 – ustawienie krawężników i desek gzymsowych przy chodnikach

20.03.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Budowa nasypu drogowego (wykonano w 90%)
- Umocnienie rowów elementami brukarskimi

W zakresie branży mostowej:
- Obiekt MD 1 od strony przyczółka B- rozpoczęto zasypki zrealizowane w 15% zakresu. Na obiekcie została położona izolacje pod kapy chodnikowe.
- Realizacja ściany oporowej S1- ułożono zbrojenie i zabetonowanie 1 warstwy kapy chodnikowe. Została również zamontowana deska gzymsowa.
- Obiekt WD2: prace przy zasypce inżynierskiej; wykonano podkład pod izolację pod kapy chodnikowe, prace przy ścianie oporowej S2 wraz z zasypką inżynierska wykonano w 50% zakresu
- Obiekt WD4 od strony przyczółka A – wykonanie zasypki inżynierskiej na poziomie 90%, od strony przyczółka B zasypka inżynierska zrealizowana na poziomie 95% zakresu.
- Obiekt MD3 – Wykonanie izolacji pod kapy chodnikowe oraz izolacji płyt przejściowych, rozpoczęto przygotowanie do układania krawężnika.

14.03.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Prace przy nasypach drogowych – przy budowie drogi krajowej nr 28
- Umocnienie rowu elementami betonowymi
- zaawansowanie na poziomie 77%

W zakresie branży mostowej:
- Zbrojenie kapy chodnikowej na S1
- Prace przy zasypkach na obiektach MD1, WD 2 oraz WD 4
- Przy ścianie oporowej S2 wykonywane prace dotyczące
- ściany oporowe w technologii Freyssinet oraz zasypek murów oporowych

06.03.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Prace przy nasypach drogowych – zaawansowanie 80% całości robót
- Umocnienie rowu elementami betonowymi- zaawansowanie 80%

W zakresie branży wodno- kanalizacyjnej:
- Wykonanie studni D14 oraz dwóch wpustów drogowych

W zakresie branży mostowej:
- Rozpoczęto zbrojenie kapy chodnikowej na S1 oraz ułożono krawężnik granitowy w 90%
- Wykonanie ściany S3 – zaawansowanie 85%
- Prace przy zasypkach na obiektach WD 2 B oraz WD 4 A i B

W zakresie branży elektroenergetycznej:
- Zakończenie prac związane z przebudową WN

28.02.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Prace przy nasypach drogowych na drodze krajowej nr 28

W zakresie branży mostowej:
- Na obiekcie MD1 betonowanie płyt przejściowych
- Rozpoczęcie prac na kapach chodnikowych przy ścianie oporowej S1
- Na obiekcie WD4 prowadzone prace przy zasypkach za przyczółkiem

W zakresie branży elektroenergetycznej:
- Prace przy przebudowie sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia

21.02.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Budowa nasypów drogowych
- Wykonanie prac przy umocnieniach rowów

W zakresie branży mostowej:
- Realizacja zasypek przyczółków na wszystkich obiektach inżynieryjnych
- Na obiekcie MD3 wykonanie płyt przejściowych od strony A , wykonanie zbrojenia od strony przyczółka B
- Wykonywanie ścianek zaplecznych na obiektach MD1, WD2, MD3, WD4
- Umocnienie koryta potoku pod obiektem MD3
- Realizacja ścian oporowych S1, S2, S3

W zakresie branży elektroenergetycznej:
- Prace przy przebudowie sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia
- Zabetonowanie 2 słupów energetycznych w nowej lokalizacji

15.02.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Przy budowie drogi krajowej nr 28 wykonywane są prace przy wykopach
- Budowa nasypów drogowych
- Wykonanie umocnienia dnia i skarp rowów przydrożnych płytami ściekowymi betonowymi

W zakresie branży mostowej:
- Betonowanie ścianki zaplecznej na obiekcie WD2
- Prace przy zasypkach za przyczółkiem obiektu WD4
- Wykonywanie ścianek oporowych w technologii Freyssinet- ściana oporowa S3.
- Zasypka murów oporowych przy ścianie oporowej S3

W zakresie branży elektroenergetycznej:
- Prace przy przebudowie sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia

06.02.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży sanitarnej:
- Zabudowa wpustów ulicznych w km 1+200- 1+350

W zakresie branży drogowej:
- Budowa nasypu drogowego wykonano do 75% zakresu
- Wykonanie umocnienia rowów w 50 % zakresu

W zakresie branży mostowej:
- Sprężenie oraz zainiektowanie obiektów: MD1, WD2, MD3, WD4
- Wykonanie ścianki zaplecznej na obiekcie MD1 od strony A

Plan na przyszły tydzień przewiduje następujące prace:
- Przebudowa wysokiego napięcia br>- Zabudowa przykanalików
- Budowa nasypów
- Podbudowa pomocnicza C3/4
- Umocnienie rowów
- Wykonanie ścianek zaplecznych przy obiekcie WD2 i WD4
- Zasypki przyczółki

31.01.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży odwodnienia drogi:
- Prace przy kanalizacji deszczowej

W zakresie branży drogowej:
- Wykonanie nasypów przy drodze krajowej nr 28
- Prace przy umacnianiu dna i skarp rowów przydrożnych płytami ściekowymi betonowymi

W zakresie branży mostowej:
- Obiekt MD1- betonowanie ścianki zaplecznej
- Obiekt WD2- betonowanie ścianki zaplecznej ok 5 % z całości prac
- Obiekt WD4
- betonowanie ścianki zaplecznej
- Obiekt MD3 – betonowanie płyt przejściowych
- Prace przy ścianach oporowych w technologii Freyssinet
- Wykonywanie zasypek murów oporowych

24.01.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży geotechnicznej:
- Prace przy nasypie zbrojonym geosyntetykiem.

W zakresie branży drogowej:
- Wykonanie wykopów,
- Wykonanie nasypów,
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4≤6,0 MPa,
- Prace przy umacnianiu dna i skarp rowów przydrożnych płytami ściekowymi betonowymi.

W zakresie branży mostowej:
- Obiekt MD1- betonowanie ścianki zaplecznej,
- Obiekt WD2- prace przy zasypkach za przyczółkiem oraz betonowanie ścianki zaplecznej,
- Obiekt WD4
- betonowanie ścianki zaplecznej,
- Obiekt MD3 – prace przy zasypkach przyczółkiem.

16.01.2023

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty z zakresu poniższych branż:

W zakresie branży drogowej:
- Budowa nasypu drogowego, wykonano 75 % zakresu.
- Wykonanie umocnienia rowów w 50 % zakresu.

W zakresie branży mostowej:
- Sprężenie obiektów : MD1, WD2, MD3 i WD4.
- Wykonanie ścianki zaplecznej na obiekcie MD1 od strony A.

W zakresie branży sanitarnej:
- Zabudowa wpustów ulicznych w km. 1+200 -1+350.

10.01.2023

W pierwszym tygodniu 2023 roku na placu budowy odbywały się następujące prace:

W zakresie branży drogowej:
- Prowadzone prace przy nasypach drogowych
- Prowadzone prace przy umocnieniu dna i skarp rowów przydrożnych płytami ściekowymi betonowymi

W zakresie branży mostowej:
- Betonowanie ścianki zaplecznej na obiekcie MD1

02.01.2023

Wykonawca kontynuuje roboty w poniższych zakresach:

Branża konstrukcyjna:
- W dalszym ciągu prowadzone są prace przy wykonywaniu ekranów akustycznych- pale + montaż słupów

Branża drogowa:
- Prowadzone są prace przy nasypach drogowych
- Prowadzone są prace przy umocnieniu dna i skarp rowów przydrożnych płytami ściekowymi betonowymi

Branża mostowa:
- Rozszalowywanie konstrukcji obiektów mostowych
- Prace porządkowe

27.12.2022

Wykonawca zrealizował roboty związane z demontażem rusztowań przy obiektach inżynierskich.

19.12.2022

Wykonawca realizuje roboty w poniższych zakresach:

Branża elektryczna:
- Wykonano kanalizację kablową – zabudowa oświetlenia.

Branża sanitarna:
- Zabudowa wpustów – wykonanie w 50% zakresu.

Branża drogowa:
- Budowa nasypu, wykonano 70% zakresu.
- Wykonanie podbudowy C3/4 w 30% całego zakresu.
- Wykonanie umocnienia rowów w 20% zakresu.
- Wykonano drenaż w 100% zakresu.
- Wykonanie profilowania skarp nasypu w 90% zakresu.

Branża geotechniczna/konstrukcyjna:
- Wykonanie ekranów akustycznych w 70% całego zakresu – pale + montaż słupów w odcinku 1.1, 1.2.2, 6.1, 6.2.

Branża mostowa:
- MD1
- wykonanie ustroju nośnego oraz realizacja zasypek w 50% zakresu.
- WD2
- wykonano betonowanie ustroju nośnego, realizacja zasypek w 10 % zakresu.
- MD3
- wykonano betonowanie ustroju nośnego oraz wykonano ścianki zapleczne oraz realizacja zasypek w 90% zakresu.
- WD4
- wykonanie i sprężenie ustroju nośnego oraz realizacja zasypek w 30 % zakresu.
- Wykonano ściany oporowe S1
- 99% zakresu wraz z zasypką, S2- 30% zakresu wraz z zasypką, S3- 50% zakresu wraz z zasypką.

12.12.2022

Wykonawca realizuje roboty w poniższych zakresach:

W zakresie branży konstrukcyjnej:
- Wykonanie pali pod ekrany akustyczne na odcinku 6.1, 6.2. do obiektu MD3

W zakresie branży drogowej:
- Wykonanie górnej warstwy nasypu w km 1- 0+30 oraz w km 0+280-0+370
- Wykonanie umocnienia rowów w km 0+900-1+100 (strona lewa i prawa)

W zakresie branży sanitarno – kanalizacyjnej:
- Wykonanie wpisów ulicznych w km 1+030-1+050 od ściany S3 do MD3

W zakresie branży mostowej:
- MD1
- betonowanie ustroju nośnego, zasypka inżynierska do 90% od strony przyczółka A
- WD2
- zakończenie zbrojenia ustroju nośnego
- MD3
- wykonanie zasypki inżynierskiej od strony A (w 100%), wykonanie ścianki zaplecznej od strony B
- WD4
- wykonanie betonowania ustroju nośnego
- Wykonanie robót przy układaniu ścian oporowych S1- 99%, S2- 25%, S3-50%

05.12.2022

Wykonawca w ubiegłym tygodniu zrealizował roboty w zakresie:

Branża konstrukcyjna:
- Wykonanie ekranów akustycznych
- fundamenty w odcinku 6.1,6.2 1+100, 1+140 (lewa i prawa strona)

Branża drogowa:
- Wykonanie nasypu w odcinku 0+050+1+310
- Umocnienie rowów od 1.00-1+140 (prawa strona)

Branża mostowa:
- Wykonanie ścianki zaplecznej MD3
- Betonowanie płyty ustroju nośnego MD1
- Betonowanie płyty ustroju nośnego WD4
- Zbrojenie ustroju nośnego WD2

30.11.2022

Konferencja prasowa z dnia 30 listopada 2022 roku

Dnia 30.11.2022 odbyła się pierwsza konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy sądeckich mediów oraz przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział w Krakowie). Pierwsza część spotkania miała miejsce w biurze Konsultanta, gdzie Inżynier Kontraktu Jerzy Bajer omówił najważniejsze kwestie związane z realizacją obwodnicy, a także wpływ inwestycji na rozwój regionu. W kolejnej części spotkania uczestnicy udali się na plac budowy, gdzie podsumowano obecny etap realizacji projektu. Wykonawcę reprezentował Kierownik Kontraktu Michał Szcześniak oraz Kierownik Budowy Wojciech Gacoń.

29.11.2022

W ubiegłym tygodniu Wykonawca zrealizował roboty z zakresu:

Branża konstrukcyjna:
- Wykonanie pali pod ekrany akustyczne na odcinku 1.1, 1.2

Branża drogowa:
- Wykonanie nasypu w km 0+900-1+140 oraz w km 0+280+0+370 a także wzdłuż ściany S1.

Branża mostowa:
- MD1
- zbrojenie ustroju nośnego, zasypka inżynierska + stożek przy podporze A.
- WD2
- betonowanie skrzydła podpora A2 oraz zbrojenie ustroju nośnego.
- WD4
- zbrojenie ustroju nośnego oraz zasypka inżynierska od strony A i B.
- Wykonywanie robót przy układaniu ścian oporowych wraz z zasypką S1- 95 %, S2-25 %, S3-40 %.

21.11.2022

W ubiegłym tygodniu Wykonawca zrealizował roboty z zakresu:

Branża energetyczna:
- Budowa kanalizacji kablowej
- wykonanie oświetlenia, rury osłonowe ronda w km: 0+020
- 0+150.

Branża drogowa:
- Wykonanie nasypu w km: 0+280 +0+370 oraz 0+ 0+900 -1+140.
- Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej C3/4 w km 0+650-0+800.
- Umocnienie rowów w km. 0+205 (lewa i prawa strona) wraz z umocnieniem brzegów.

Branża geotechniczna:
- Wykonanie warstwy transmisyjnej w 100% zakresu.

Branża mostowa:
- MD1
- zbrojenie ustroju nośnego, zasypka inżynierska + stożek przy podporze A.
- WD2
- deskowanie ustroju nośnego, zasypka inżynierska przy podporze A.
- MD3
- betonowanie ustroju nośnego, zasypka inżynierska przy podporze A.
- WD4
- zbrojenie ustroju nośnego.
- Wykonywanie robót przy układaniu ścian oporowych wraz z zasypką S1- 90 %, S2-25 %, S3-30 %.

15.11.2022

Budowa obwodnicy Chełmca nabiera tempa, obecnie realizowane są roboty:

W zakresie branży drogowej:
- Wykonano warstwę nasypów w 52%,
- Wykonanie wykopów w 72%,
- W podbudowie drogi krajowej nr 28 prowadzone są prace przy wykonaniu warstwy odcinającej z geowłókniny,
- Prowadzone prace przy umocnieniu dna i skarp rowów przydrożnych,
- Wykonywane prace przy drodze gminnej ul. Batalionów Chłopskich.

W zakresie branży mostowej:
Na obiekcie MD1 wykonano:
- prace przy przyczółku B skrzydło prawe,
- deskowanie obiektu nośnego,
- zasypki na przyczółkach,
Na obiekcie WD2:
- wykonywanie prac przy zasypkach przyczółków,
- prowadzono prace przy ścianach oporowych S2,
- prace przy deskowaniu ustrojów nośnych.
Na obiekcie MD3:
- zakończono deskowanie i betonowanie ustroju nośnego,
- wykonanie zasypek za przyczółkiem.
Na obiekcie WD4:
- deskowanie i betonowanie ustroju nośnego,
- wykonanie zasypek.

08.11.2022

Wykonawca w ubiegłym miesiącu zrealizował roboty w poniższym zakresie:

Branża elektryczna:
- Wykonano kanalizację kablową – oświetlenie w km 0+020-0+150.
- Przyłączenie kabla średniego napięcia.

Branża drogowa
- Budowa nasypu, wykonano 50% zakresu.
- Wykonanie odcinka próbnego C3/4 w km 0+020-0+205.
- Umocnienie rowu w km 0+030-0+205 (strona lewa i prawa).
- Wykonano warstwy ulepszonego podłoża w 100% zakresu.
- Wykonanie profilowania skarp w 70% zakresu.
- Wykopanie rowów w 90% zakresu.

Branża geotechniczna
- Wykonanie warstwy transmisyjnej w 100 % zakresu.

Branża mostowa
- MD1
- zabetonowano wszystkie skrzydła na obiekcie, deskowanie ustroju nośnego, rozpoczęto zbrojenie ustroju nośnego oraz zasypki obiektu w 30 % zakresu.
- WD2
- wykonano korpusy, skrzydła (pozostało 1/2 skrzydła podpora A), rozpoczęto deskowanie ustroju nośnego.
- MD3
- wykonano deskowanie ustroju nośnego oraz zbrojenie ustroju nośnego wykonano w 95% zakresu. Wykonano również zasypki przy obiekcie w 40% zakresu.
- WD4
- zabetonowano wszystkie skrzydła na obiekcie, deskowanie ustroju nośnego, rozpoczęto zbrojenie ustroju nośnego oraz zasypki obiektu 15 % zakresu.
- Wykonano ściany oporowe S1- 90% zakresu wraz z zasypką, S2
- 25% zakresu wraz z zasypką, S3
- 50% zakresu wraz z zasypką.

03.11.2022

W dniu 03.11.2022 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy, na której omówione zostały najważniejsze kwestie robót zrealizowanych w ubiegłym miesiącu. Wykonawca sukcesywnie kontynuuje roboty na obiektach mostowych oraz w branży drogowej. Wykonywane są również roboty w zakresie branż: elektroenergetycznej oraz teletechnicznej.

31.10.2022

Zmiana organizacji ruchu w km 0+530 DK28
- zabudowa studni na ul. Leśnej

Wykonawca informuje o planowanej na dzień 31.10.2022 odz 12:00 zmianie organizacji ruchu w ciągu ul. Leśnej w Chełmcu, zgodnie z formularzem z załącznika. Zaplanowany do wprowadzenia etap polegał będzie na całkowitym zamknięciu ruchu na ul. Leśnej. Powyższe podyktowane jest z montażem zabudowania studni.

31.10.2022

Wykonawca kontynuuje roboty przy budowie obiektów inżynieryjnych. Odbywa się betonowanie skrzydła na obiekcie MD1, WD2, oraz zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie MD3 i WD4. Prowadzone są również prace przy nasypach drogowych w km 1+100- 1+140 oraz km 0+280-0+370.

24.10.2022

Wykonawca realizuje prace związane z poszczególnymi branżami w poniższym zakresie:

1. W zakresie branży geotechnicznej
Wykonano warstwę transmisyjną wzdłuż murów oporowych
Wykonano warstwę transmisyjną przy obiekcie MD1 w km 0+295-0+371 oraz 0+406-0+430

2. W zakresie branży drogowej
W 100% wykonano warstwę ulepszonego podłoża
W 50% wykonano profilowanie skarp i kopanie rowów odwadniających
Wykonano nasypy:
- km 1+100-1+140
- km 0+295-0+371
- wzdłuż murów S2 i S3

3. W zakresie branży mostowej
Na obiekcie MD1 wykonano:
- deskowanie ustroju nośnego
- zbrojenie skrzydła podpora B
- skrzydło podpora A (1 szt.)
Na obiekcie WD
- betonowanie skrzydła B, zbrojenie skrzydła podpora A
Na obiekcie MD3 prowadzono prace przy
- zbrojenie ustroju nośnego
Na obiekcie WD4
- zakończono deskowanie ustroju nośnego

4. W zakresie branży sanitarnej
Zabudowanie przykanalików w km 0+600-0+800

11.10.2022

W miesiącu wrześniu Wykonawca zrealizował roboty z zakresu:

Branża kanalizacyjna:
- Przebudowano wodociąg na ul. Węgrzynek,
- Zabudowa wylotu nr 2 wraz z zespołem podczyszczającym,
- Zabudowa przykanalików w km 0+600-0+800

Branża teletechniczna:
- Zakres dotyczący kolizji został zrealizowany w całości,
- Wybudowano kanał technologiczny w 50% zakresu

Branża elektryczna:
- Usunięte wszystkie kolizje na niskim i średnim napięciu,
- W dniu 02.10.2022 r. został przepięty kabel średniego napięcia

Branża drogowa:
- Wykonano ok 50% zakresu budowy nasypów w tym górna warstwa nasypu na długości 200 mb od 0600
- 0800,
- Wykonano warstwę mrozoochroną w 80% zakresu,
- Wykonano profilowanie skarp i kopanie rowów odwodnieniowych w 40% zakresu,
- Wykonano rozbiórkę na wylocie przy rondzie w km 0+030 – 0+050,
- Wykonano odcinek próbny warstwy stabilizacji C3/4 w km 0+030-0+205

Branża geotechniczna:
- W miesiącu wrześniu zakończono badania wytrzymałości na ściskanie betonu kolumn CMC – wszystkie wyniki pozytywne
- Wykonano warstwę transmisyjną przy obiekcie MD3

Branża mostowa:
- MD1 – wykonano korpusy, na podporze A,B, ciosy podłożyskowe, skrzydło podpora A – 2 szt.
- WD2 – betonowanie korpusu B, skrzydło podpora A
- MD3 – skrzydła podpora A, B, montaż łożysk, montaż belek, deskowanie ustroju nośnego
- WD4 – wykonanie korpusu podpora A, ciosy podpora A, skrzydło podpora B, Rozpoczęcie deskowania ustroju nośnego
- Ściany oporowe S1-86 m2, S2-95 m2, S3-206 m2, Razem 23% zakresu muru oporowego

19.09.2022

W zakresie branży teletechnicznej Wykonawca zrealizował roboty w 55%.

05.09.2022

Z branży drogowej wykonano nasypy w 25% całego zakresu oraz wykonano warstwę ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej w 80% całego zakresu.

29.08.2022

Wykonawca kontynuuje roboty związane z obiektami inżynierskimi:
- Wykonano zbrojenie korpusu MD1 podpora A w 60% podpora B w 10%,
- Wykonano fundament na WD2 podpora A,
- Wykonano korpus na MD3 podpora B,
- Wykonanie korpusu na WD4 podpora B,
- Rozpoczęto zbrojenie na WD4 podpora A w 80%.

17.08.2022

Wykonano nasypy drogowe 0+430 do 0+450 warstwa 15, 0+560 do 0+590 warstwa 13 i 14.

09.08.2022

Odebrano trzy odcinki z ośmiu warstw transmisyjnych. Wykonana została przebudowa kolizji E1 na niskim napięciu.

03.08.2022

Na obiektach inżynierskich realizowane są roboty zbrojarskie.

27.07.2022

W zakresie branży elektroenergetycznej Wykonawca zrealizował roboty związane z zabudową słupów średniego napięcia.

26.07.2022

Trwają roboty związane z betonowaniem fundamentów na obiektach MD1, WD2, MD3, WD4.

11.07.2022

Zakres robót związanych z kanalizacją deszczową został zrealizowany w 30%.

28.06.2022

Wykonawca zrealizował przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w 100%.

21.06.2022

Prace w zakresie branży mostowej:
· Na moście drogowym znajdującym się w km 0+375,77 drogi w 50% wykonano fundamentowanie pali.
· Na wiadukcie drogowym przy ul. Leśnej prowadzone były prace związane z wykonaniem pogrążenia ścianek szczelnych w 20%
· Przy wiadukcie drogowym nad ul. Węgrzynek w ostatnim czasie prowadzono prace przy konstrukcji przyczółków na fundamencie B

13.06.2022

Zakres robót z branży gazowej został zrealizowany w 100%.

23.05.2022

Wykonawca realizuje roboty ziemne oraz prace przygotowawcze na obiektach MD1, WD2, WD4, MD3.

17.05.2022

Zakończono roboty związane z Wyburzeniami obiektów przyległych do inwestycji.

16.05.2022

W zakresie Branży Geotechnicznej trwają roboty związane z wzmocnieniem podłoża gruntowego
- wymiana gruntów.

05.05.2022

Wykonawca realizuje roboty związane z przebudową sieci elektroenergetycznej średniego napięcia.

26.04.2022

Roboty związane z odhumusowaniem zostały zrealizowane w 100% na całym odcinku planowanej drogi.

19.04.2022

Trwają roboty związane z przebudową sieci gazowej.

11.04.2022

Trwają roboty związane z przebudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

07.04.2022

Wykonawca realizuje prace związane z przebudową i budową linii telekomunikacyjnych.

29.03.2022

Wykonawca przekazał Inżynierowi Projekt Czasowej Zmiany Organizacji Ruchu.

29.03.2022

Na placu budowy trwają prace związane z zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej
- humusu.

24.03.2022

Wykonawca realizuje prace związane z wyburzeniami obiektów przyległych do inwestycji. Zakres prac obejmuje wyburzenia obiektów kubaturowych oraz rozbiórkę ogrodzeń.

15.03.2022

Wykonano prace związane z Inwentaryzacją stanu technicznego obiektów budowlanych na terenach przyległych do inwestycji, dróg gminnych oraz działek objętych tymczasowym zajęciem na czas przebudowy infrastruktury technicznej.

08.03.2022

Prace związane z wycinką drzew i krzewów zostały zrealizowane na poziomie 88%.

14.02.2022

W dniu 14.02.2022 r. rozpoczęte zostały prace związane z wycinką drzew i krzewów, zakres prac obejmuje również ochronę istniejących drzew w okresie realizacji inwestycji.

14.02.2022

W dniu 14.02.2022 rozpoczęte zostały prace związane z rozpoznaniem, ujawnieniem, zabezpieczeniem i zniszczeniem przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojennego na potrzeby inwestycji.

10.02.2022

W dniu 10.02.2022 r. Wykonawca przekazał Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych w dniu 14.02.2022 r.

14.01.2022
- Przekazanie Placu Budowy

W dniu 14.01.2022 roku odbyło się przekazanie Placu Budowy, w którym wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inżynier Kontraktu.
Aktualnie roboty nie są wykonywane, ze względu na trwający okres zimowy do końca marca bieżącego roku.